A MAGYAR INGATLANGAZDÁLKODÓK

SZÖVETSÉGE

 

Módosított alapszabály (2012)

 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPSZABÁLYA

1.§. A Szövetség neve és székhelye

2.§. A Szövetség célja, feladatköre

3.§. A Szövetség alaptevékenysége:

4.§. A Szövetség tevékenysége az érdekképviselet keretében

5.§. A Szövetség az alábbi állandó bizottságokat mködteti:

6.§. A Szövetség az érdekegyeztetés keretében:

7.§. A Szövetség a kapcsolattartás keretében többek között:

8.§. A Szövetség egyéb feladatai keretében többek között ellátja:

9.§. A Szövetség tagsága

10.§. A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei

11.§. A Szövetség szervezete

12.§. A Közgylés

13.§. A Szövetség Elnöksége:

14.§. A Szövetség ügyintézése

15.§. A Szövetség képviselete

16.§. A Szövetség gazdálkodása

17.§. Záró rendelkezések