Keresztély Dezső üzenete a Tagságnak

Tisztelt Tagtársak!

Mai napon a MIGSZ 2023. évi Közgyűlésén megtörtént a tisztújítás. Tagtársaink részvétele elég hiányosnak mondható, meghatalmazásokkal sikerült csak biztosítani a határozatképességet, elkerülve az ismételt közgyűlés szükségességét. Köszönet a megjelenteknek és akik vették a fáradtságot a meghatalmazásokra.

Mai nappal a szerepvállalásom a MIGSZ vezetésében befejeződött. 1990-től, 27 éven át elnöke, majd az elmúlt 5 évben az elnökségi tagja voltam a szervezetnek. Elmúltam 75 éves, így a továbbiakban már csak, mint tag veszek részt a munkában.

Jó és eredményes évek voltak a szakma szolgálatában, bár az utóbbi években – a járvány miatt is – jelentősen visszaesett tevékenységünk. Nem telt el ez az időszak sem érdemi munka nélkül, a BKIK-val együttműködve részt vállaltunk rendeletek, jogszabályok érdekegyeztetési feladatok elvégzésében, elkészült az új Alapszabály, Szervezeti és Működési, valamint a Tagdíjszabályzat. A tagszervezetekkel, társszervezetekkel (bel- és külföldi) való kapcsolattartás, konferenciák szervezése, honlap megújítása nem, vagy csak nehézkesen működött.

A jövő elkezdődött!

A mai választások után, nagy tapasztalattal, szakértelemmel bíró, energikus elnök – Barts J. Balázs – vezetésével az új elnökségben minden tag konkrét feladatokra vállalkozott, a következő 2 éves ciklusra. A következő önkormányzati választásokig tartó megbízás alatt fel kell éleszteni, aktívvá és a tagszervezetek igényeinek jobban megfelelő színvonalúvá kell tenni a szövetséget. Ez azonban nem csak a vezetésnek, hanem minden tagnak feladata. Legyünk aktívabbak, a már működő honlapra küldjünk információkat, kérdéseket, észrevételeket. Ismerjük meg egymást! Tagszervezeteknél legyen olyan személy, aki kapcsolattartó (nevét, elérhetőségét küldje el mindenki a Főtitkár úrnak – toth.gergely@bfvk.hu). Nem megfelelő az a hozzáállás, hogy kiküldött kérésekre csak egy-két érdemi reakció történik. Segítsük együtt a MIGSZ eredményes működését.

Kívánok mindenkinek jó, eredményes munkát, jó egészségben!

Üdvözlettel:

Keresztély Dezső