A Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetségének Elnöksége nevében nagy tisztelettel köszöntöm az olvasót.

A Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetsége ebben az évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Szervezetünk a rendszerváltás előtt a Magyar Gazdasági Kamara Ingatlantagozataként működött, majd a kamarai törvény változásait követve, mint szakmai érdekvédelmi szervezet a Munkaadók Országos Szövetségének, ma MGYOSZ, alapító tagjaként, létrehozta az Ingatlan- és Vagyonkezelők Szakmai Szövetségét. 1995-ben, a Magyar Ingatlanközvetítők Kamarájával egyesülve nevünket a Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetségére változtattuk, mely jogutódja lett az IVSZSZ-nek.

Az elmúlt 29 évben a legfontosabb feladatunk a tagságunk tevékenységének szakmai támogatása, tagjaink folyamatos tájékoztatása, illetve az ingatlanszakma elismertségének biztosítása, és hivatásrendünk érdekeinek jogalkotási folyamatában történő érvényesítése.

Tagságunkban képviseltetik magukat az ingatanszakma állami és önkormányzati szereplői, magántulajdonú vagyongazdálkodók és magánszemélyek egyaránt.

 

A Szövetséget 11 fős elnökség vezeti, szakmai műhelymunka négy szakbizottságban zajlik (gazdasági, jogi, kezelési-oktatási és etikai), az adminisztrációt főtitkár segíti.

 

A tagság szakmai képviseletében, támogatásában, szakkérdések megoldásában testet öltő küldetésünk végrehajtása érdekében rendszeresen tartottunk szakmai konferenciákat, bemutatókat, konzultációkat. Nagy hangsúlyt fektetünk a külföldi szakmai gyakorlat megismerésére, ennek érdekében szervezetünk külföldi tanulmányutakat szervez a tagság számára.

Fontosnak tartjuk, hogy hazai és nemzetközi szervezetekkel tartalmas, szakmai munkánkat segítő kapcsolat kiépítését, a meglévő kapcsolatok elmélyítését.

A pandémia következtében a tagjainkkal való kapcsolattartás terén a személyes kapcsolattartásról az elektronikus kapcsolattartás különböző formáira (videókonferencia, elektronikus levelezési lánc) tértünk át, amelynek szakmai tapasztalatait a pandémiát követő időszakban is fel kívánjuk használni.

Kiemelt szerepet jelent a mindenkori kormány ingatlanszakmát irányító szervezeteivel való jó kapcsolat kiépítése és fenntartása. A jogalkotó oldaláról megértéssel fogadták be a bérlakásépítésre és energiahatékonyságra, valamint az építőipar helyzetének javítására kidolgozott programunkat. Terveink között szerepel egy új bérlakás-program Magyar Ingatlantanáccsal történő kidolgozása.

 

Hazai társszervezetek közül kiváló szakmai kapcsoltot ápolunk a Magyar Ingatlantanáccsal (MIT), a MAISZ – Magyar Ingatlanszövetséggel, a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségével (MGYOSZ), a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (BKIK), a Magyar Gép- és Energetikai Szövetséggel, valamint a Magyar Újságírók Szövetségével.

 

Szervezetünk tagja a CEPI-Európai Ingatlantanácsnak és tartósan együttműködik az IREM-Amerikai, NAR-Szlovák és ANACI-Olasz Ingatlanszövetségekkel.

 

A Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetségének a jövőben is kiemelt feladatának tekinti a tagszervezetek érdekképviseletét, a szakmai kérdések, problémák megoldásának elősegítését és a meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítését.

 

Reméljük, hogy bemutatkozásunk felkeltette érdeklődését és hamarosan tagjaink között köszönthetjük Önt is.