Adatvédelem

A MIGSZ elkötelezett az ügyfelek, partnerek, munkavállalói személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum (továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) ismerteti, hogy Szövetkezet hogyan használja fel az Önre vonatkozó, illetve Öntől gyűjtött és kapott személyes adatokat. MIGSZ, mint adatkezelő alá veti magát a honlapon publikált Adatkezelési Tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név:                                   Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetsége.

Cím:                                  1013 Budapest, Attila út 13/a.

Levelezési cím:                1013 Budapest, Attila út 13/a.

Nyilvántartási szám:      01-02-0006649

Adószám:                          18082229-1-41

Képviseli:                          Barts J. Balázs elnök

Honlap:                             www.migszov.hu

Adatkezelési tájékoztatót itt töltheti le:

Adatkezelési Tájékoztató