A Szövetségbe való belépés a Szövetség elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, melyben a belépő nyilatkozik, hogy a Szövetség alapszabályát és a tagokkal való együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit magára nézve kötelezően elismeri és vállalja a tagdíj megfizetését.
A felvételi kérelemnél az elnökség a soron következő ülésén dönt, és ez időponttól kezdődik a tagsági jogviszony. Az elnök a közgyűlés elé terjeszti a két közgyűlés között felvett tagok névsorát, tájékoztatás végett.

Tagdíj szabályzat

Regisztrációs lap