Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetségének tagjai

A Szövetség tagja lehet bármely, a szakmai területén működő gazdálkodó szervezet,
gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, önkormányzat, egyéb szervezet, intézmény, amennyiben
tevékenységét belföldi székhellyel végzi.
A tagság feltétele, hogy a tag a Szövetség alapszabályát, és Etikai szabályzatát magára nézve
kötelező érvénnyel elfogadja és fizesse a tagdíjat.