Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

A BFVK Zrt.-t azzal a céllal hozta létre a Fővárosi Önkormányzat, hogy a Főváros forgalomképes vagyonát (ingatlanok, és társasági részesedések, üzletrészek) hatékonyan, szakszerűen, maximális gazdasági eredményre törekvően hasznosítsa. A fővárosi vagyonelemek mellett a Társaság saját ingatlanokat és társasági részesedéseket is kezel, illetve szolgáltatásait a piac más szereplőinek is kínálja.

Cívis Ház Zrt.

A társaság tulajdonában álló építési ingatlanok értékesítésre történő előkészítése az ingatlangazdálkodás fontos feladata. Fennállása alatt komoly városfejlesztési és városrehabilitációs tevékenységet végzett, kezdve egyedi ingatlanok funkcióváltásától és megújításától a belvárosi sétálóövezet kiterjesztésén át, egészen a városközpontot körülvevő kiskörút kialakításában való közreműködésig. A Cívis Ház Zrt. beruházásában jött létre a városközpont határában egységes stílusban megépült Malom-közi lakóterület, és jelenleg a tulajdonában álló kft.-vel fejleszti a Decathlon Áruház mögött kialakítandó sorházas lakóparkot is.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A lakóépületek, a lakások, és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális- és sport célú intézmények teljes körű kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátása, valamint a karbantartással, felújítással kapcsolatos műszaki-, előkészítő-, lebonyolító tevékenység ellátása, valamint a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása, Az új létesítményekkel kapcsolatos beruházói feladatok ellátása, továbbá harmadik fél tulajdonában és üzemeltetésében lévő ingatlanokon önkormányzati részfinanszírozásban megvalósuló projektek beruházói feladatainak ellátása. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak és járdák építése, felújítása, valamint balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban tartása, valamint a burkolati jelek elhelyezése és szükség szerinti felújítása, továbbá a közterületeken parkolók kialakítása, s azok üzemeltetése, csökkentett sebességű zónák kialakításának kivitelezése, forgalomcsillapító küszöbök kiépítése, meglévő balesetveszélyes küszöbök átépítése. Az önkormányzat tulajdonában lévő földalatti üregek veszélyelhárítása, hasznosításra előkészítése. Az Alapító közterületein lévő minden egyéb beruházási igény kivitelezésének megvalósítása.
Az önkormányzat által megalkotott „Integrált Városfejlesztési Stratégia” végrehajtásából adódó városrehabilitációval, városfejlesztéssel kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási általános feladatok előkészítése és ellátása.
Az önkormányzat közigazgatási területén működő fizetőparkolási rendszer parkolásüzemeltetési feladatainak ellátása.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, üzlethelyiségek kezelése, fenntartása, értékesítése, piacok üzemeltetése, az ingatlanvagyonnal kapcsolatos műszaki, szakértői, nyilvántartási feladatok ellátása. Ezen belül kiemelt helyen szerepel az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérbeadása valamint a társasházakban meglévő önkormányzati tulajdon teljes körű képviseletének ellátása.

Az ingatlankezelés területén megszerzett széles körű szakmai tapasztalataira alapozva működteti a társasházak teljes körű közös képviseletét (társasházkezelés, könyvelés, jogi képviselet) ellátó – a piacon jól pozicionált – szervezeti egységét, amely jelenleg a kerület egyik legnagyobb képviseletet ellátó apparátusa.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. minőségi tevékenységének alapját munkatársainak szakmai hozzáértése, sok éves tapasztalata képezi, mely egyben garanciaként szolgál a tulajdonos Önkormányzat rendelkezéseinek magas színvonalú végrehajtása, valamint az ügyfelek elégedettsége tekintetében.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Az Ingatlangazdálkodó Divízió feladata az önkormányzati tulajdonú lakások, lakóházak, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és telkek, valamint a Lehel Csarnok kezelése és üzemeltetése, hasznosítása, bérbeadása, az ezen vagyoni körhöz tartozó tulajdonosi döntések előkészítése, gazdálkodási és nyilvántartási feladatok elvégzése.

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt Nagykanizsa Önkormányzatának ingatlanvagyonáért felelős vállalat. Valamennyi önkormányzati szervezettel együttműködve eddig nem biztosított feladatokat látunk el tapasztalt mérnöki, gazdasági, jogi és adminisztrációs munkaerőnkkel.

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.

Küldjön nekünk üzenetet